Hverdagen lige nu 22 mar 2020

Øvelse

Hverdagen lige nu – midt i Corona krisen?

Jeg taler med mennesker hver dag. Det er ikke lige let for alle at strukturere en hverdag med arbejde, fritid, parforhold og kropspleje samt psykisk pleje. Deres hverdag lige nu er frygtelig. Nogle føler sig ensomme, andre føler sig overbebyrdede med børn, skole, arbejde og det at skulle være hjemme. Nogle mærker kedsomheden, andre frustrationen.

Hvordan kan det være, at hverdagen lige nu er så trykket?

Hvordan kan det være, at hverdagen er svær lige nu?

Hvordan kan det være, at livet bare flyder, når vi ikke ved, hvad der skal ske i morgen?

Mit bud er, at de færreste har lært at leve indrestyret. På den fede måde. At vi ikke ved, hvad vi gerne vil og hvad vi ikke vil. At vi ikke har prøve at arbejde med modstand overhovedet, og at vi derfor ikke kan – dels holde fast i aftaler med os selv, dels sige nej til andre.

Jeg ved jo ikke, om du går og tænker sådan. Idag talte jeg med en på Stresslinien. Om en hverdag, hvor al tid var bundet op på at hjælpe andre. Det kunne være en politimand, en sygeplejerske, en sundhedsfaglig på plejehjem eller andet. Det er ikke vigtigt hvor. Men det er vigtigt, at vi holder fast i at vi har muligheder. Hverdagen lige nu er ikke nødvendigvis hverdagen om en måned.

Hvordan skaber vi muligheder i stedet for begrænsninger?

Jeg tror, at det er forskelligt, alt efter hvem du er. Dem, som jeg taler med har også forskellige problemstillinger. Fra at have svært ved at sige “jeg kan ikke nå mere” til “jeg synes ikke om den stil, vi bruger overfor de indlagte” og “jeg er for syg til at deltage på et møde” og så videre. Omvendt er det de færreste, som ved, hvad de inderst inde gerne vil. Om det er penge, kærlighed eller noget helt tredje, som motiverer dig, så kan det være værdifuldt at sætte sig ned, og kigge på tilfredshed i dit liv. Kigge på, om du går på arbejde, fordi du og din familie har brug for penge, rejser, større have eller om du elsker dele af dit arbejdsliv, fordi det giver dig mening. Vi har alle brug for mening og for at høre til. Din hverdag lige nu afhænger af dine valg.

Mening i dit liv?

Betyder mening i dit liv, at du skal finde din indre motivation eller betyder det, at du vil holde fast i, at meningen er at gå på arbejde selvom “ledelsen er dårlig”, “lønnen er dårlig”, “opgaverne er kedelige”, “opgaverne er spændende” eller noget helt fjerde. Skal du bruge dit samfundssind til at give det, du kan? Hvad betyder mest for dig? og hvordan kan du arbejde med de gode følelser?

Mine bud får du her:

Hold fast i en hverdag – lav en plan og hold den – hver dag lige nu
Hold fast i meningen med dit arbejdsliv lige nu og her
Drøm gerne om noget andet – mere meningsfyldt eller sjovere
Giv dig tid til at skrive ned, hvad du vil om 5 år – om 10 år
Find ud af hvad der er svært for dig, og få hjælp til at løse det

Hvis du vil arbejde med modstand, så find dig et område at starte med, fx at give dig lidt “mig-tid” hver dag (hvis du er typen, der altid gør noget for andre) eller at “finde tid til pause i en presset hverdag” og øv dig… Husk dig selv på, at du har lang tid til at øve dig. Øv dig blot lidt hver dag i at mærke suset, når du siger på arbejdet: “jeg skal lige have 5 minutters pause” eller “jeg spiser min frokost nu” uanset rammerne omkring dig. Følg mig på Youtube, hvor jeg har lagt videoer om mit arbejde.

Til slut

Jeg kender mennesker, som aldrig går på toilet mens de arbejder. Er det sundt? Godt? Værdifuldt for os som samfund? Nej ikke hvis du spørger mig.

Jeg tror, at vi er nødt til at lære at passe meget bedre på os selv, end vi gør på nuværende tidspunkt. Hvorfor? Fordi vi skal leve længere, vi skal igennem krisen sammen og i ensomhed alt efter hvordan vi lever. Er vi singler, har vi måske flere udfordringer end de, som bor sammen med andre. Fordi det føles meget hårdt for os, at være alene. I dette fantastiske mulighedernes land har vi så mange tilbud hver dag, at vi sjældent oplever det at være alene med os selv. Og når krisen kradser som nu, så bliver ensomheden stor og meget ubehagelig.

Vi kan ikke alt. Men vi kan tale sammen, fortælle hvor svært livet er for os. Vi kan tale sammen. Få ideer til det af mig ved at skrive en mail. Vi kan skrive visioner for vores vigtigste livsområder, du kan se nogle af dem, som jeg arbejder med her, og vi kan også hjælpe hinanden.

Ring for sparring, skriv til mig via hjemmesiden. Jeg vil gerne hjælpe dig videre.

Kærligst Helene

Selvindsigt 29 jan 2020

Krop/psyk

Er selvindsigt det samme som livsglæde?

Kend dig selv og stå stærkt i livet. Selvindsigt hjælper med livsglæden. Selvregulering hjælper vores race mod frygt.

Som menneske er du nødt til at kende dig selv – du er nødt til at lære at have selvindsigt – du er også nødt til at bruge din personlighed, dine værdier og dine følelser. Ellers flyver du rundt og forsøger at gøre andre tilpas – med utilfredshed, manglende selvværd og usikkerhed som faste følgesvende… gør selv rækken af følelser længere.

Hvorfor selvindsigt?

Når vi er små, har vi som udgangspunkt forældre til at fortælle os om reglerne i familien og samfundet. Vi lærer af vores forældre, hvordan vi skal opfører os. De voksne bestemte. For en tid. Når vi bliver voksne, skal tilpasningen gerne blive mindre og mindre, indtil vi som 18 årige og derover selv har ansvar for vores følelsesliv, vores adfærd og vores tanker.

Verden er præget af uforudsigelighed

Det er bare ikke altid, sådan verden ser ud. Verden er præget af uforudsigelighed, forandringer og svære relationer samtidig med et ønske om at lede sig selv.

Derfor er vi afhængige af at kende os selv, at kunne indgå i gode relationer og være i stand til at tale sammen – med det biologiske fundament, at vi skal kunne samarbejde i flokken. Du må kunne reflektere over dine relationer, dig selv og din adfærd. Du er nødt til at lære at lære, lære at være bevidst til stede for at kunne vælge, hvad du ønsker at tage med fra din egen opvækst og ind i voksenlivet.

At kende sig selv handler allermest om at kende egne vaner, adfærd og holdninger samt følelser. Lær det – kend dig selv – og bliv en bedre udgave af dig. Selvindsigt giver styrke og lærer dig at være sikker i alle aspekter af dit liv. Lav for eksempel denne lille hurtige øvelse, Livshjulet – det vil give dig et overblik over, hvad du med fordel kan træne. Selvindsigt ligger i krop/psyke og for at finde delmål til denne sti, må du først være sammen med andre, dernæst opdage, hvor du og de har udfordringer. Dernæst kan du vurdere, om du vil ændre på noget i din måde at tale på, din måde at være menneske på og sidst, hvis noget skal ændres, så kan du øve dig i det. Ikke alt skal ændres. Det er vigtigt at du lærer dig selv at kende og at du holder fast i dine styrker. Find testen her og udfør den ved at indtaste en mailadresse og et password. Så har du fem minutter et lidt bedre billede af, hvem du er inderst inde. Dem kan du inddrage i din selvindsigt.

Lær dig selv at kende

Vi har en fantastisk evne til at lære. Vi fødes – hjælpeløse – med alle muligheder åbne. Vores evne til at lære var helt i top, da vi var små, hvor vi (forhåbentligt) blev mødt af kærlighed og omsorg, tryghed og anerkendelse fra vores forældre (vores allerførste ledere). Vi lærte meget af den relation, som vi tager med os ind i voksenlivet og bygger videre på.

Det, du lærte tidligt i livet er derfor blevet til automatiske og ubevidste vaner. Oftest ved du ikke, hvad du tager med dig fra din tidlige læring. Derfor er det sandsynligvis sådan, at du styres af dine tidlige tillærte og ubevidste vaner.

Hvorfor er det vigtigt med selvindsigt?

Af i hvert fald to grunde. Hvis du vil være en god leder i dit eget liv, må du lære dine ubevidste vaner at kende og du må vælge, hvilke nogle du har brug for og hvilke nogle du gerne vil skifte ud med nye vaner. De nye vaner kan du lære at fokusere på, for de gamle vaner kan ikke aflæres, og i hvert fald slet ikke dem, som du ikke ved, at du har, så kan du livet igennem lære nye vaner, gode vaner, som kan styrke dig og vise dig vej.

Vaner kan være både gode og dårlige, og de er aldrig enten eller. For eksempel kan det være godt at tage ansvar. OG ja, du skal tage ansvar for dit eget liv, og dine børns (0-18 år) liv, men derefter skal du kunne slippe. Realistisk set har alt for mange mennesker i dag vaner, der indbefatter at leve igennem voksne børn, gamle forældre eller veninder.
Hvor blev der så plads det, at de andre selv fik mulighed for at tage deres del af ansvaret. Hvor blev der plads til dig og dine interesser. Hvis ikke du lærer at give slip, så risikerer du selv at blive overbebyrdet.

Og ja, dine værdier bliver udfordret

Dine værdier er dit helt personlige vejkort over det, som dit liv har lært dig. For at kunne lede dig selv må du kende dine værdier. Selvom du kan opleve, at du deler værdier med din mand, dine børn, dine veninder og andre i dit liv, så vil du også indimellem blive udfordret på netop værdierne.

Selvfølgelig vil du blive udfordret. Fordi andre har andre værdier end dig – men også fordi værdier kan forståes og fortolkes forskelligt. Nogle gange har du og dine omgivelser ligefrem forskellige opfattelser af, hvordan værdier kan realiseres. At være leder i dit eget liv handler derfor også om at finde løsninger, der kan bøje værdierne mod hinanden og mødes i den “rigtige” verden.

Valget er dit

De praktiske løsninger kan derfor udfordre dig til at finde nye værdier. For eksempel er mange kvinder gode til at “arrangere og hygge om andre” og deres følelser er præget af kærlighed, anerkendelse og ligeværdighed.
Det kan være svært foreneligt i relationen med andre, fordi du som leder i eget liv kan være nødt til at agere med fokus på landets love og de spilleregler (moral og holdninger), som samfundet har. For eksempel regler om at betale skat.
Her skal du som kompetent voksen kunne holde fast, selvom andre ikke gør det. Kan du ikke det, er sandsynligheden, at du kommer til at mistrives.

At du kender dig selv og dine værdier er forudsætningen for, at du kan se, når du bliver udfordret. At kende dig selv er afgørende for, at du finder ud af, hvordan du vil tackle sammenstød. For sammenstød er en del af livet. De kommer – uanset hvad.

Din fremtid kræver viden om og evne til at regulere følelser

Du kan ikke nøjes med at være kærlig, sød og flink i dag. Hverken i parforholdet, i samspil med dine børn eller sammen med veninder. Du er nødt til at være klog på følelser og relationer – både dine egne og andres. Du er nødt til at vide, at angsten har en årsag, at bekymringer nogle gange er reelle og skal tages alvorligt.

Emotionel Intelligens (EQ) handler om at kunne fornemme og regulere følelser i forhold til dig selv og de andre. For eksempel at kunne finde ud af, hvorfor dine nærmeste mistrives, og hvorfor du mistrives.

Følelserne er vores direkte vej til selvindsigt

Følelserne er vores indre kompas og de giver os et unikt billede af, hvad vi skal gøre. Vi kan opleve handlingslammelse eller tvivl, hvis vi ikke bruger det følelsesmæssige kompas bevidst. Og det kan også blive rigtig usundt for os selv og de nærmeste, hvis vi lader os styre blind af de spontane følelser.

Mange af os er gode til at fornemme og tilpasse os i samspil med andre mennesker. Men de færreste ved langt mindre om egne følelser og mangler evnerne til at regulere sig selv følelsesmæssigt. Det er en problem, at opleve øget kontrol i nogle områder og manglende kontrol i andre områder. For eksempel når jobcentret udøver deres magt, kan det føles kontrollerende. Her er det dog vigtigt at kunne regulere følelsen af øget kontrol og samarbejde. Det er alt for udmattende både at være alt for kontrolleret eller for styret af indre impulser. De indre impulser kan gøre det svært at tale med en sagsbehandler uden at råbe.

Som menneske med høj EQ kan du handle hensigtsmæssigt i nuet, hvis du er bevidst om dine egne følelser. Det kræver at du kan genkende dine allerinderste følelser OG handle relevant på baggrund af disse.

Bevidsthed kan trænes – for livsglæde og selvsindsigt

For at blive bevidst om dine følelser, kan du øve dig i at være bevidst opmærksom på dem. Det kræver masser af tid, tålmodighed, fokus og ofte også professionel hjælp. For du skal nemlig lære dig selv at give dig en pause, hvor du kan opdage, hvad du føler og dernæst vælge, hvordan du vil håndtere den impuls, du modtager – i stedet for bevidstløst at reagere.

Næste gang du mærker angsten, uroen eller prikken i din krop, så giv dig selv en pause til at mærke efter. Mærk om du er glad, lykkelig eller irriteret og overvej, hvordan og hvor meget du vil gøre ved det. Mærk efter om du handler i overensstemmelse med en indre urhjernes impuls (at være aggressiv for eksempel) eller om der er en vejovervejet værdiopfyldt vane bagved.

Der er ikke en smutvej til at lære dig selv at kende

At blive et bevidst menneske kræver tid – ligesom en opvask i hånd kræver tid. Du skal lære dig selv at kende rent følelsesmæssigt – for bevidst at kunne vælge din balance i livet, som den person, du vil være.

Du kan ikke læse dig til et bedre selv – ej heller til udvikling af din emotionelle intelligens. Du er nødt til at arbejde bevidst med dig selv i relation til dine omgivelser. Gode samtaler med venner i trygge omgivelser er helt nødvendige. En professionel coach eller psykoterapeut eller mentor er ofte gavnlig og kan bidrag med en faglighed, som udfordrer dig mere kvalificeret både individuelt, men også sammen med andre.

Den dybe indsigt i dig selv er dog allermest afgørende. Der er mange veje at gå for dig: personlige udviklings og mentorforløb som coaching eller terapi, mindfulness og yoga, natur og romaner, filosofi og kunstoplevelser er bare nogle af dem.

Vil du lære mere, så hør for eksempel min podcast om bevidsthed.

 

Du kan også beslutte dig for at arbejde med mig. Læs om Psykoterapi og coaching  her.

miste kursen 14 dec 2018

Krop/psyk

Kender du følelsen af at have mistet kursen?

At miste kurs og tabe overblikket for en stund er helt normalt

 
Vi sejler som skibe i vandet – uden kurs og uden overblik. At miste kursen er en vanligt tema i min praksis. De mennesker, som helt oprigtigt kan sige at de nyder livet – og som lige meget hvor meget der sker i deres liv, stadig dukker op til overfladen som en korkprop. Eller som lige meget hvilke udfordringer, de møder på vejen blot tipper lidt til den anden side som en væltedukke og efter en stund er tilbage på sporet. Disse mennesker kan vi se, men vi ved ikke, hvad det er, de kan. 
 
Sådan en er jeg. Jeg har godt nok prøvet mange ting i mit forholdsvis korte liv. Skilsmisse, tab af nære venner, dødsfald i nær familie, alkoholmisbrug hos min elskede, lavt selvværd, ringe selvtillid, fyringer, flytninger, mobberier i skolen, depression, en elevatorvægt og så videre. Men jeg har altid rejst mig igen. Men det tog lang tid, fordi jeg ikke have de rette værktøjer til at rejse mig igen. 
 

Hvordan finder jeg kursen igen, Helene?

 
Det har jeg nu og jeg vil gerne hjælpe dig med at rejse dig igen. Jeg vil gerne give dig mulighed for at finde din kurs igen.  Med en sund relation til dig selv kan du fastholde denne livsfilosofi, som ganske enkelt går ud på at  skrive dit liv (livsplanlægning) og derefter følge det.
 

Lad mig give dig et eksempel på at ændre kurs – indenfor området følelsesmæssig intelligens og personligt lederskab:

 
Jeg har haft det meget svært med højder – lad os bare sige at jeg har været s…. bange for højder. For flere år siden var jeg på ferie på skønne skønne Bornholm og på en smuk cykeltur venstre om den smukke klippeø oplevede jeg flere gange i løbet af ugen, hvor bange jeg egentligt var for højder. Og det forhindrede mig i at se den smukke udsigt – nyde naturen og det gav en kropsreaktion, som også var virkelig ubehagelig – jeg fik nemlig lyst til at sove øjeblikkeligt… Ikke særligt sjovt endsige skønt, når nu jeg havde besluttet at holde ferie ved Hammershus og alle klipperne. 
 
Så hele ugen igennem øvede jeg mig i at gå i bakker, cykle af stier i den skønne natur og gå på kanten af Helligpeder for at se den skønne natur. Og jeg sluttede af med at tage til Opalsøen og nyde naturen der. For til sidst (efter en overnatning mere) at prøve den sjove svævebane ud over Opalsøen, som jeg havde set min datter gøre 10 år før.
 
“Hvorfor det?”
sidder der måske en og tænker… hvorfor lod du ikke bare være…
 
Fordi jeg bliver mere modig hver gang jeg udfordrer mig på det psykiske plan. Fordi jeg kan bruge denne erfaring til at trække over i livsområder, hvor jeg er knapt så modig. Jeg kan trække på modet i forhold til de livsudfordringer, som vi alle kommer ud for. Fordi jeg lever og nyder livet. Fordi jeg bruger modet hver dag til at leve bedre og meget mere nært. Fordi jeg bruger modet til at turde være mig. Jeg mener ikke, at vi skal finde flere og flere seje udfordringer. Absolut ikke. 
 
Og hvis du sidder og tænker, så skal jeg da bare kaste mig ud i de vildeste eksperimenter eller ekstremsport, for så bliver jeg modig… Nej… det er ikke det, jeg mener. Jeg er ikke fortaler for ekstremsport, men min øvelse med højder handlede om, at det var begyndt at begrænse mig og forhindre mig i at se den skønne natur, som vi har – selvfølgelig med den tilføjelse, at jeg skal passe på mig selv.
 

Øvelse 

Find dit næste mindste mål, som øger dit psykiske eller fysiske mod. Hvis du er helt ude på dybt vand lige nu, så se mit Livshjul her og lav øvelsen. Den giver et godt overblik over, hvor tilfreds du er lige nu.
 
Sæt dig små mål, som øger dit psykiske mod og også gerne det fysiske – for din livskvalitet. 
 
Ring til mig, hvis du har lyst til at blive mere modig – eller book en tid her
 
08 feb 2017

Krop/psyk

Hvem bestemmer over din krop?

Kender du den fornemmelse af at kroppen fortæller dig et eller andet? At du hoster og hakker som aldrig før? at smerter i maven skriger til dig “så hør mig dog”? At du får tunnelsyn den ene gang efter den anden? At trætheden har overmandet dig? At hukommelsen svigter og du tror at du er ved at blive skør?

Bare rolig… Kroppen er din bedste ven! Det ultimative redskab til at overleve længst muligt.

Nogle af os har desværre bare lært at lade være med at lytte til den, bedøve den med piller, røg, alkohol eller tanker som “jeg skal holde op med at pive”, “jeg er bare ved at få en influenza” – “jeg plejer ikke at blive syg” – “jeg har ikke tid til at være syg” eller noget i den stil. Og det gode er, at sådan har vi netop – bare lært at tænke. Det betyder at vi også kan lære at tænke noget nyt… For eksempel “jeg går lige til lægen og bliver checket”, “jeg passer godt på mig selv” – “jeg går hjem og plejer mig selv” – præcis som vi selv ville sige til et lille barn, der var sygt.

Hvis det er de gamle overbevisninger, som bestemmer over din krop, kan du med fordel lave denne lille øvelse:

Tag papir og blyant frem
Skriv ned hvad du tænker lige nu om sygdom i din familie (havde I en holdning om at “man bare skulle tage sig sammen”?)
Lad disse overbevisninger skylle ind over dig i tanken og føl følelserne

For eksempel kan du have en overbevisning der hedder “jeg kan da ikke blive hjemme fra arbejde idag”
Den overbevisning giver dig skyldfølelse, følelsen af at “snyde” eller at pjække

Læg nu mærke til hvad følelserne gør ved dig…

Hvis vi tager eksemplet fra før, kan det være at du “bliver nødt til at gå på arbejde alligevel” – en overlevelsesstrategi som du har lært tidligt (måske fordi du fik at vide; at mor og far skulle på arbejde eller at det var besværligt at finde pasning eller at du bare var besværlig). Og hvis du gik på arbejde(skole), så blev de glade og du følte ikke længere skyldfølelse. Ren win-win!

Not!

For når du så i dag bliver syg, så kan du ikke længere frit vælge. Dine gamle strategier har simpelthen fået overtaget og du går og hoster i meget længere tid end godt er. Eller du går med ondt i maven i 40 år inden du opdager betændelse i tarmen.

Så er det ikke dig, der bestemmer – men dine gamle strategier.

Hvis du har lyst til at ændre dem, så skriv nogle nye strategier til dig selv. Og vælg så at bruge dem i stedet for de gamle. Det virker.
Hvis det er for svært, så ring og book en tid. Så hjælper jeg dig med at træne det nye.

22 feb 2016

APV-undersøgelse

Et forløb hos mig

Jeg er fortaler for udvikling. Faktisk står min hjerne sjældent stille. Jeg nyder udfordringer og nyder at leve livet – med en forståelse af biologien og vores sociale arv.

Hos mig kan du få klarlagt mål, du kan få to øre ekstra til at lytte og dermed opnå en forståelse af dig selv, som er unik. Derudover kan du få lejlighed til at gennemarbejde et eller flere livsområder – for eksempel dig selv og din krop eller din økonomi, din bolig, området børn eller familie – eller hvad du nu finder mest givende at arbejde med.

Jeg vil respektfuldt og taktfuldt lede udviklingen – du vælger målet fra gang til gang – jeg er din mentor og coach og terapeut i en og samme person. Du får altså fuld valuta for pengene.

Jeg har selv arbejdet med alle livsområder (krop/psyke, børn, familie, parforhold, økonomi, bolig, arbejde, viden, sjæl og ånd, venner og fritid) – jeg har skrevet mine visioner og fylder på, prioriterer og skriver delopgaver i en lind strøm, så jeg hele tiden kan se stien.

Derfor kan jeg præcist og nænsomt vise dig vejen. Mit værktøj er godt og du vil starte en rejse med glæde og ro. Ring for yderligere information på 3048 2372.

God fornøjelse!

Hilsen

Helene

18 feb 2016

APV-undersøgelse

Overvægt- Biologisk set

Vi kender det alle sammen – hele januar går med at slå os selv i hovedet over at vægten nu igen viser de der 10 kilo for meget – og komme op på hesten igen – den hest der resten af året skal få os til at holde igen.

Som mennesker er vi styrede af de umiddelbare behov – og derfor er det ekstremt svært for os at gå forbi noget lækkert mad – vores hjerne er simpelthen designet til at “skrige sult” med det samme. Så vi går ikke forbi det lækre mad, vi følger vores umiddelbare behov for mad, for kroppen er jo sulten.

Vi tænker også “og hvad så….” livet bliver sku da alt for kedeligt, når jeg ikke må noget… eller vi tænker “jeg må godt – jeg kan hurtigt komme af med det igen”.

Uanset hvad du tænker og mærker, er din krop og dine tanker unikke. De er resultatet af det liv, som du har levet og du kan hele livet lære nye tanker, som støtter dig endnu bedre.

Derudover er vi nogle, der slår rigtig hårdt, især når det gælder os selv – selv punk er en del af vores liv, og vi har ingen ide om hvordan vi kan ændre dette mønster.

Kort fortalt har jeg på egen krop haft elevatorvægt i omkring 10 – 15 år – indtil jeg begyndte at arbejde med motion, mad og tanker. Jeg mener ikke, at vi alle skal kunne klemme os ned i størrelse 34-36, men derimod at vores samfundsskabte ubehag mod “de fremmede, de anerledes, de “overvægtige”, de “undervægtige” og dem som spiser særmad på grund af allergi – giver os nogle muligheder. For at nå vores mål! Hvis vi altså ser bort fra den sociale arv og holder fast i vores individuelle sundhed. Det er nemlig dem, som skal få os til at leve længere.

Hvis du savner inspiration, så skriv gerne og jeg vil give dig min inspiration.

God fornøjelse!

Hilsen

Helene

Køb gavekort til

 

"dit mentale 360 graders check" 

Få et psykisk sundhedscheck i disse tider.