Psykisk vold i familien med børn

Psykisk vold

Psykisk vold i familien med børn

Psykisk vold i familier med børn forekommer oftere, end vi er klar over. Hvert år er 5% af børn i Danmark udsat for denne form for vold, og lige så mange børn er vidne til vold i hjemmet, begået af voksne mod voksne. Denne problematik er noget, vi skal tage alvorligt og adressere. Min tilgang her er en kreativ og smart måde.

Siden 2019 har det været ulovligt at begå psykisk overgreb i Danmark. Først nu er vi begyndt at indse, hvilken skade psykisk vold kan forvolde på mennesker. Når der er børn i hjemmet, tager den psykiske vold ofte form af nedladende tale om den ene af forældrene. For eksempel kan far sige: “Mor skal da heller ikke bestemme, om vi må gå ind med sko på”, “Han lyver også altid, ham far” eller “Bare vent til far kommer hjem…”. Disse usaglige og ødelæggende ord kan have langsigtede konsekvenser for både børn og voksne.

Men hvad er psykisk vold egentligt?

Psykisk vold er en form for overgreb, hvor en person bruger ord og handlinger til at kontrollere, skræmme eller nedgøre en anden person. Dette kan omfatte trusler, manipulation, isolation eller ydmygelse, og det kan ske både verbalt og non-verbalt.

Hvad betyder konsekvenserne

Konsekvenserne af psykisk vold kan være alvorlige og føre til lavt selvværd, angst, depression, posttraumatisk stresssyndrom og andre mentale problemer. Derfor er det afgørende at tage psykisk vold seriøst og søge hjælp, hvis man er udsat for det.

Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for den, der bliver udsat for det. Det kan føre til lavt selvværd, angst, depression, posttraumatisk stresssyndrom og andre psykiske problemer. Derfor er det vigtigt at tage psykisk vold alvorligt og søge hjælp, hvis man er udsat for det.

Ifølge Lev uden Vold er psykisk vold en systematisk nedbrydning af barnets selvværd og en måde at tale på, som gradvist nedbryder barnets indre følelse af at være elsket. Barnet får en fornemmelse af at være uønsket, til besvær eller at være genstand for mobning i hjemmet.

Der findes mange forskellige eksempler på psykisk vold

Her er nogle, som jeg selv er stødt på i min praksis, hvor voksne mennesker har fortalt om deres opvækst:

  • Mor og far efterlod os alene hjemme om aftenen.
  • Vedvarende kritik.
  • Lytte til kritik, som handlede om en bror eller søster.
  • At blive bedt om at tage stilling til en konflikt imellem mor og far, fx ved at fortælle, at “mor behøver ikke vide, at vi har spist is”.
  • Blive bedt om at lyve: “Lad være med at fortælle far, at vi har lavet ballade”
  • At blive forhindret i at se sine bedsteforældre eller andre elskede personer.
  • At glemme, hvilken alder barnet har, så den lille to-årige fx skal spise som en voksen.
  • At den fireårige skal lytte til voksenting.
  • At tale ned til barnet.
  • At efterlade børnene på en parkeringsplads, fordi far eller mor var forsinket.

Alle disse eksempler kan sætte dybe spor i børn og gøre det vanskeligt at vokse op og tro på, at livet er meningsfyldt.

Det er meget voldsomt og traumatisk for et barn at blive udsat for psykisk vold. Selvbilledet bliver ødelagt, og det kan have svære konsekvenser i voksenlivet også.

Kan du gør noget for barnet?

Som forældre kan du starte med at sige fra og tale med den anden forældre om, hvad det gør ved et lille eller halvstort barn at undvære sin elskede bedstefar, blive mobbet eller efterladt. Den samtale er vigtig og nødvendig.

Hvis det ikke er nok, kan det være en god idé at søge hjælp. For eksempel har Lev uden vold og Mødrehjælpen fine tilbud både online og ved fysiske besøg.

Som bedsteforælder kan det være svært at tage fat på emnet. Men du kan forsøge at tale om det, du ser.

Start måske ved stille og roligt at fortælle, det du ser. Fortæl, at det gør dig meget ked af det at se, at barnet har det svært, skærer i sig selv eller viser andre tegn på at have det dårligt. Der er mange tegn på psykisk vold, som jeg vil gennemgå i en anden tekst.

 

Uanset hvad, så kan du altid ringe og få en snak med mig. Husk – det er helt gratis med en uforpligtende snak.

 

Kærligst Helene