Anbefalinger fra nogle af mine meget tilfredse kunder

Anbefalinger fra nogle af mine meget tilfredse kunder

Mau Psykoterapi - testimonials Mercuri Urval

Helene fremstår yderst professionel, tillidsfuld og engageret i sit virke. Hun formår at arbejde med kompleksiteten og er vedholdende over tid. Hun er yderst faglig kvalitetsbevidst, virker oprigtig nysgerrig og fremstår som en stærk inspirator. Med sin positive tilgang og åbenhed og lyst til at forstå mennesker er hun en meget behagelig og fortrolig sparringspartner.

Danny Bukh Almstrup

Mau Coaching - ledelsessparring og ledelsescoaching

Det har givet nogle overvejelser at køre MAUndersøgelsen. Blandt andet helt sikkert, at jeg skal bruge mere tid på samtaler. Både de kollektive og individuelle. Ligeså være bedre til planlægning for hele organisationen samt for den enkelte. Sidst, men ikke mindst, give mere ros. Tror, der er flere, som har behov for det. De små feedbacks på de enkelte spørgsmål var rigtig gode. Der er spørgsmål i rapporten, som jeg nok ikke selv ville have stillet før, men det vil jeg nu følge op på.

Mau Coaching - APV undersøgelse og ledelsessparring

Vi kan kun anbefale Mau Coaching til at lave spørgeskema og opfølgning på MAUndersøgelsen. Hun tilgår opgaven med stor professionalisme. Hendes undersøgelse udfordrer både medarbejdere og ledelse til sammen at skabe et godt arbejdsmiljø. Vi vil fremadrettet benytte metoden i vores arbejde med at skabe en god arbejdsplads og fastholde vores medarbejdere.

“Hendes hukommelse er væk. Kvinden har nu i denne omgang været sygemeldt siden 6.2.2019. Har gentagne tanker (altså nærmest 24/7) om at skulle tilbage på fuld tid. Tænker over sin livssituation og føler ikke, at hun kan nå alt længere – tænker at “det går aldrig”. 

Angsten er stor og kvinden siger første gang, at hun vil glæde sig til i fremtiden ikke at have tanker om alt det, som hun ikke når. Den første session hos mig i et stressforløb underviser jeg i værktøjer. Derudover spørger jeg ind til om tankeprocesserne handler om fremtid eller om fortid. Der er mest fremtid i tankeprocesserne. Undervisningen denne første gang og de efterfølgende gange giver kvinden overblik. At skelne tankerækkerne samt mellem vilkår og bekymringer, mellem fakta og konsekvenser og læring. Sidste gang hun er hos mig, siger hun glad: “det er det bedste, jeg har gjort for mig selv”. “Dette forløb er det bedste, som jeg har været på nogensinde”. Forvandlingen skete over 4 samtaler på 4 uger.

Kvinden var midt i en krise rent arbejdsmæssigt og privat, da jeg mødte Helene Mau og blev nysgerrig på hendes Livsplanlægningsværktøj. Jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle skifte job eller om jeg skulle satse fuldt ud på min forretning. Derudover havde jeg det lidt svært med et af mine venskaber og jeg havde brug for at finde en anden måde at være sammen på. 

Sidst men ikke mindst – den tvivl som hele tiden nagede mig, fyldte meget i mig og tog al min fritid. Jeg gennemgik derfor et livsplanlægningsforløb, som i den grad har været livsændrende for mig indenfor de essentielle livsområder. 

Helene var med mig hele vejen, og støttede op om de svære følelser og tanker, som jeg fik undervejs. Vi havde ugentligt telefonisk kontakt, så jeg altid følte mig “taget i hånden”. Derudover skrev vi sammen. Jeg følte mig tryg i hele processen. Jeg har i den grad fået et overblik over, hvad jeg gerne vil i resten af mit liv, og den ro kan jeg fysisk mærke. Det er, som om jeg bare gør helt nye ting, altså siger fra, siger til og er tydelig på en helt ny og god måde.

Før jeg mødte mentor Helene Mau, var jeg meget presset af en historie og et jobcenter, som tog alt mit overskud. Der var forskellige årsager til dette, fx at det ikke var muligt for mig at gå på gaden, fordi jeg havde massiv angst. Jeg så verden som decideret farlig. Uanset om jeg var helt alene eller ude blandt andre. Derfor havde vi i starten kun telefonsamtaler. Og jeg lærte hende langsomt, virkelig langsomt, hvordan min angst så ud.

Dernæst havde jeg også et psykisk pres i forhold til mit jobcenter, på grund af de angstprægede tanker som handlede om at andre mennesker ville mig det dårligt.

Presset af loven og indre overbevisninger

Jeg følte mig maks presset og angst, havde svært ved at sove, og jeg havde fået sværere ved at huske. Samtidig havde jeg svært at trække vejret. Det var svært for jobcentret at hjælpe mig, og jeg blev tilbudt en mentor.

Jeg blev lidt provokeret af, at jeg blev tilbudt en mentor, da jeg var sat i en situation med angst og massiv sygdom, som for mig betød, at jeg jo ikke kunne arbejde. I min verden skulle jobcentret blot give mig min pension. Jeg kunne ikke længere forsørge mig selv. Jeg havde ikke overvejet eller behov for nogen former for hjælp – jeg var vant til at klare mig selv. Men min jobcenter konsulent var bekymret for mig og ansporede mig til job, og hun kunne også mærke en adfærdsændring.

Hvad gjorde møderne med mentor

På møderne med mentor fik jeg mulighed for at få sagt det jeg tænker. Jeg bliver anerkendt. Jeg får redskaber til at begynde og arbejde med måden, jeg bearbejder og reagerer på.

Allerede efter første møde hos mentor følte jeg mig hørt og anerkendt for den situation jeg var i.

Det var meget positivt. Samtidig fik jeg anerkendelse for min måde at imødekomme og tackle problemer på. Jeg fik hjemmeopgaver hen ad vejen,. Mest i forhold til at forestille mig et mål – for på den måde at kunne arbejde med delmål.

Hun gav mig håbet tilbage

Den største forskel for mig undervejs i forløbet var at mærke den evige tro på, at jeg også duede som menneske, at jeg var noget værd og at jeg vidste, hvad der var bedst for mig.

Det gav mig mod på at komme i arbejdsprøvning, skrive ned, hvordan jeg havde det undervejs i samarbejde med mentor og efter at have afsluttet forløbet, har jeg været bedre til at tackle følelserne, når opgaverne bliver for store for mig.

Jeg kan bedre finde ud af at sætte mine forventninger lidt ned. Jeg glædes over den frihed, jeg har haft i seancerne hos mentor. Den hjalp mig i arbejdsprøvningen. Jeg har fået redskaber, jeg kan bruge teoretisk.

Når jeg kan mærke presset kommer, og kan jeg selv kontinuerligt arbejde med tillidsopbygning. Hele forløbet har gjort, at jeg i dag bedre kan tackle tingene omkring mig, og jeg kan personligt bedre håndtere det at blive bange.

Jeg ved at det går over nu! Selvfølgelig har det også betydning, at jeg fik en afklaring med jobcentret – og at jeg kan se mig selv i øjnene og sige, at jeg mærker, det jeg mærker.

Det har givet en større afklaring i de personlige udfordringer med angsten, hvilket også hjælper mig til at tænke mere klart og bedre kunne arbejde med tingene.

De kom til mig, lad os kalde dem Preben og Ulla, midt i 30érne – fordi deres forhold var i krise. Virkelig krise. De var blevet enige om at gå fra hinanden, men ville gerne gøre det ordentligt. Altså finde ud af, hvad deres individuelle roller var i forholdet – så de ikke gik videre i livet med dårlige tanker om hinanden og dem selv. I løbet af 5 samtaler fik de deres kærlighed boostet – og de købte lejlighed sammen. Preben fortæller: “jeg er så glad for at vi kom. Det var en gave til os.” Ulla fortæller: “jeg arbejder med skyldfølelsen stadig. Men er taknemmelig for, at vi har lært at fokusere på hinanden og har fået lavet aftaler, som holder. Jeg mærker kærligheden boble igen”

De havde haft en svær periode efter børnene var flyttet hjemmefra. De havde endda prøvet at flytte fra hinanden, men ville gerne arbejde videre med en nær relation til hinanden.  En relation som var bæredygtig på den lange bane. De ville gerne lære at give hinanden plads på nye måder og ville gerne lære, at lytte til hinanden og nære det varme parforhold, som trods alt havde været den største del af deres liv sammen. De fik nye redskaber til at lytte til hinanden og de fik værdifuld tid til at lave aftaler, der holder. De svære perioder har været langt færre end tidligere, fordi de nu havde en aftale med mig. Deres slutmail lyder sådan her:  “vi kan fortælle glædestålende at vi har besluttet at flytte sammen igen og vil derfor bruge lidt tid på dette, både psykisk og fysisk – vi er blevet rigtig gode til at tage emner op, takket være vores besøg hos dig.”

Han var henvist via sit job hos PFA med en anelse stress, på en skala fra 0-10, hvor 10 er mest stress, lå han blot på en 4.

Hans ord var “jeg vil bare gerne have det hele med, således at jeg er klar til at starte arbejde på et tidspunkt, men lige nu er jeg træt. Jeg begriber ikke folk, som ikke har styr på deres opgaver og jeg forbereder mig altid.

Hans stress starter ved at han et halvt år før vi mødes i juni 2019 begynder at snerre af familien. Det havde været en travl periode med hus til salg og lejlighedskøb samt et bryllup og et barn.

En dag siger hans kone, at nu skal han stoppe op og gå til lægen. Der bliver han sygemeldt og det er 3 uger før vores første møde. Han føler ikke selv noget, men ved godt at han bekymrer sig. Han har hele tiden mange ting, han gerne vil nå. Tredje og sidste gang han kommer fortæller han at han har det godt, føler sig tilstede i nuet og har næste fuld kontrol over sine tanker. Altså en 9ér.

Vi aftaler derfor, at han blot skal gå ud og leve livet, og hvis han får brug for yderligere sparring i forbindelse med stress, så kan han ringe. Han har været ultra tilfreds med samtaleforløbet, og har følt sig begavet med nye værktøjer.

check all
En KÆMPE og inderlig taknemmelighed sender jeg til dig. Sikke en rejse. Det har, som jeg før har nævnt, været så trygt – selv når du udfordrede mig og og viste mig, at det ikke er farligt at besøge sine mørke og smertefulde steder :o) Tak for din tillid, og tak for dit mod og din helt særlige og meget smukke og fine næstekærlighed og måde at være på.

Før jeg mødte mentor Helene Mau, var jeg netop blevet færdig i et forløb med hovedtraumecenteret. Efter en aneurisme i hjernen skulle jeg finde en måde at leve på, som ikke kun handlede om at finde fra stuen til køkken. Helene blev min mentor, og hun var utrættelig. Jeg plejer at sige, at hun kunne lære mig hvad som helst. Også at gå på arbejde igen. Mine udfordringer er der stadig, men jeg passer det arbejde, som jeg fik. Helene hjalp mig hele vejen, ligesom jeg har et fantastisk netværk, der også hjalp til. Sammen blev det en uvurderlig guldgrube af ideer.

“Efter mange spekulationer og overvejelser er interessen for din hjælp opstået”, skriver et par til mig. Vi har fundet din video på lovecast. Den var god. Vi er et par, som har holdt sammen gennem mange år (vi har været gift i mere end 30 år ). Har dejlige børn, som er flyttet hjemmefra. Et eller andet gør vi forkert, og vi er meget opsatte på at blive bedre til at leve sammen. For vi elsker hinanden og vil gerne blive ved med at være par.

Hun kom til mig, da hun var allermest nede. Hun var tildelt en praktik hos mig, for at blive afklaret i første omgang – fordi angsten styrede hendes liv og færden. CAB henviser ind imellem mennesker til mig, som skal afklares i forbindelse med job og førtidspension eller fleksjob. Hun blev afklaret og har fundet en plads i arbejdslivet igen. På nedsat tid, men med gode dage og gode oplevelser, der er afstemt med hendes drømme og ønsker for fremtiden.

Jeg blev ringet op af en 67 årig mand, som havde fundet mig på google, da han tastede “tvangstanker”. Han ville høre, om jeg gav 15 minutters fri sparring og om det kunne blive nu. Det kunne det selvfølgelig. Han blev undervist i mit stressredskab, som er helt unikt og arbejder metakognitivt med tanker. Sådan kom han igennem en svær time i sit liv. Han har ikke ringet siden, for han var tilfreds allerede der i samtalen.

Dette par var skilsmissen nær, da de første gang kom i min praksis, hvor de samstemmigt fortalte, at de havde mistet hinanden, mistet lysten til sex og det samarbejde, som de ellers nød godt af, var også blevet væk. Kort sagt – populært sagt – var de vokset fra hinanden. De siger blandt andet første gang, at de ikke længere kan tale sammen. Men efter nogle sessioner fortæller de hver især, at de mærker at de har fået talt om nogle af de emner, som ellers har været svære for dem. De er kommet tættere på hinanden. Kort sagt – de fik deres parforhold tilbage og de fik en bæredygtig langvarig relation.

Hvorfor skal du læse anbefalinger?

Anbefalinger fra Mau Coaching er din sikkerhed for professionel coaching og psykoterapi. 

Det er ihvertfald sådan, verden ser ud for mange mennesker, når de vælger at købe produkter som mit. Det gør jeg også selv. Altså læser de troværdige vidnefortællinger, fra mennesker (rigtige mennesker), som gerne vil dele af en sårbar historie. Jeg har valgt at gøre alle anonyme. Det behøvede måske ikke at være sådan, men hos mig er etikken i højsædet. Det vigtige står i anbefalingerne, som kunder har valgt at dele med mig, når vi har den sidste samtale i et forløb, der både kan være kort og langt.

Har du lyst til at skrive en anbefaling, kan du gøre det blandt andet her på google. Du er også velkommen til at sende mig en mail, så lægger jeg din anbefaling op på siden.

Kærligst Helene