Øvelse – delt i tre konkrete opgaver:

 

1. Vurder tilfredshed i alle 11 områder! På en skala fra 1-100%; – hvor tilfreds er du lige nu? Hvor 100% er meget tilfreds og 10 % er lidt tilfreds

– og den spidse ende af lagkagen i hvert område er lig med 0%

 

2: Dernæst; hvilket livsområde vil du starte med at ændre? Prioriter hvert enkelt område! Beskriv din vision for dette område –

hvordan ville det se ud, hvis du frit kunne vælge, Hvordan ville du forholde dig til andre mennesker, hvordan ville du føle hver dag –

hvis du engagerer dig 100% i området hver dag og hvis du handler, som om du betyder noget. Skriv dine tanker ned.

 

3. Slutteligt – skriv alle skridtene ned, så du kan se vejen til målet. Handling er vejen til din succes.

Hvis du ønsker et ark til dette arbejde, så klik på “ark til livsplanlægning”

Download Pdf-fil(Livshjulet med 11 områder)