Svigt 09 jan 2019

Børn / Familie / Krop/psyk / Venner

Føler du dig svigtet en gang imellem?

Svigt betyder i biologisk forstand, at forældre IKKE har tilsidesat mange af deres behov for at tilfredsstille barnets behov i det første leveår og derefter aftagende.

Børns Vilkår foretog i 2019 en undersøgelse om børn, og den undersøgte 13 forskellige former for svigt. Fysisk vold, psykisk vold, misbrug, uønskede sensuelle hændelser og alkohol er blot nogle af disse.

 

Her er et par af de konklusioner, som rapporten peger på:

– Hvert sjette barn i Danmark har været udsat for fysisk vold i hjemmet. Hvert 11. barn har været udsat for grov vold. Undersøgelser af omfanget af psykisk vold peger på, at mindst 5 pct. har været udsat for psykisk vold i deres barndom. I en undersøgelse fra 2016 blandt børn i 7. klasse svarer 17 pct., at de har oplevet forskellige former for psykisk vold.
– 16 pct. af piger og 7-8 pct. af drenge i 8. klasse har oplevet uønskede seksuelle hændelser. Antallet af børn, der er registreret som ofre for seksualforbrydelser og blufærdighedskrænkelser, er de seneste år steget markant.
– I gennemsnit oplever et barn i hver klasse, at de voksne i hjemmet drikker for meget.
– Et stigende antal børn er i psykiatrisk behandling, og ventetiden er blevet kortere. Indlæggelsestiden er også blevet kortere – til gengæld er andelen af indlæggelser, der efterfølges af en akut genindlæggelse, steget markant.
Føler du dig svigtet en gang imellem?

I min praksis er det ofte den psykiske vold, som jeg støder på. Derudover er der ofte også for meget alkohol i familierne. Det fylder alt for meget i barnet og kan føre til en grundfølelse af svigt, som ikke forlader en, når man bliver voksen. 

At føle sig svigtet som voksen betyder oftest, at klienten er blevet svigtet som barn, og derfor ikke har den voksnes forståelse for, at andre mennesker ikke svigter et voksent menneske, men derimod blot siger ja og nej. Det er blevet rodet så meget i barnets selvværd, at det ikke kan skelne længere. I urbiologien er det meget farligt at blive svigtet, mens vi ikke kan klare os selv og den frygt kommer til at følge os ind i voksenlivet.

Du kan læse om alle de rettigheder, som børn har (uddrag af FN´s børnekonvention):

Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Den lange udgave kan du læse her

Føler du dig svigtet af dine venner, din familie, din partner – så er der noget at gøre. Start med at finde situationer, hvor du føler dig svigtet, skriv dem ned og tal dem igennem med en god ven, en fortrolig voksen, en terapeut eller en præst, som kan hjælpe dig med at perspektivere det.

Ingen af os bør “fordre svigt monstret” som voksne. Vi har ret til at føle os sikre, beskyttede og glade.

Herunder en kort historie fra min praksis, som du måske kan genkende:

Den unge kvinde kom til mig og fortalte, at der have været massivt svigt i hendes barndom. Alkohol og utryg stemning var en del af hverdagen. Mad og skolegang var ikke. Tværtimod var det blevet mere undtagelsen end reglen. Mad var noget, mor fandt på i sidste øjeblik (og dermed var det hverken sundt eller nærende) og skolegangen var en måske en-gang-ugentligt opgave, som blev løst (men med svære diskussioner mellem kvinden og hendes mor). Derudover var der sket seksuelt misbrug (en fremmed).

Ikke noget at sige til, at denne kvinde ikke var den mest belæste ej heller den mest sunde person, jeg havde haft i min praksis. Hun kom for at få støtte til at komme fra “barn-til-voksen” – og dermed arbejde med sit ansvar for at resten af livet skulle være bedre end det havde været indtil nu. Hun oplevede angst for omverden. Nu var hun altså det meste af tiden hjemme hos sig selv. Kun ved vores samtaler kom hun ud af døren.

 

Hvad kan psykoterapeuten gøre?

Støtten fra mig bestod i at hjælpe hende til at blive en “voksen” selvhjulpen kvinde – målt udfra hendes egne ønsker og med støtte fra den biopsykologi, som jeg bruger i terapien og som tilbyder forståelse af, hvordan biologien kan bruges til at blive sin egen bedste ven og støtte i livet. Hun ønskede at opleve sig selv som et varmt, omsorgsfuldt og kærligt menneske overfor sig selv. Og også at finde vejen til at tilgive de voksne omkring hende, som svigtede, da hun var barn. Det skal siges, at tilgivelse kun er for ens egen skyld, aldrig for dem som svigtede. Men om tilgivelse er et af målene i praksis, er altid op til den enkelte.

Kærligst
Helene

Vil du have 15 minutter gratis?

Hvis du har lyst til at bestille et gratis kaffemøde og høre mere om et forløb hos mig, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du får intens opmærksomhed i 15 minutter i min klinik eller på telefon. Skriv, ring, send en ven – gør det nu!